المشاركون

کلیسای افانگلیش در راینلند(اکیر )

الكنيسة البروتستانتية في راينلاند هو مقدم الطلب للمشکلیسای افانگلیش در راینلند کلیسای افانگلیش در راینلند ارائه دهنده این پروژه میباشد که از بامشارکت سازمانهای همکار اجرا میشود.

Hans-Böckler-Straße 7
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211/45 62 – 0
E-Mail: lka [at] ekir.de  

سازمان مرکزی کتابخانه

سازمان مرکزی کتابخانه در کلیسای افانگلیش در راینلند یک مرکز آموزشی, مشاوره و ارائه دهنده برنامههای و کلاسهایی است که امکان دوره کار در کتابخانه کلیساهای افانگلیش و بیمارستانها و خانه ها را میدهد. این دوره ها به نام کلیساهای منطقه قسمت آموزش ,بخش 3.1 آموزشهای متفرقه دسته بندی شده اند.

در این پروژه به کارمندان کتابخانه هایی مرجع پیشنهاداتی درمورد کارشان ،مواد موردنیازشان، لیست رسانه ها و کمک کاری و هماهنگی برنامههای کتابخانههای مرجع میشود.یودیت شوماخر و دکتر یورگ کروت پشتیبان پروژه درزمان اجرای آن تا تاریخ 30 یونی میباشند.

اطلاعات تماس :

Hans-Böckler-Str. 7
40476 Düsseldorf.

Helga Schwarze
Telefon: 0211/4562-525
E-Mail: helga.schwarze [at] ekir.de

Monika Kaless
Telefon: 0211/4562-662
E-Mail: monika.kaless [at] ekir.de

Judith Schumacher
Telefon: 0172/4677188
E-Mail: judith.schumacher [at] ekir.de

Dr. Jörg Kruth
Telefon: 0211/4562-522
E-Mail: joerg.kruth [at] ekir.de

 

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی ترویج و راهنمایی امکانات افانگلیش و ابتکارات دراین زمینه برای آموزش بزرگسالان را برعهده دارد. هماهنگی برنامههای آموزشی مراکز،مناطق تحت پوشش کلیسا و کارها و برنامه های کلیسا را انجام میدهد و برنا مه گذار سمینارهای آموزشی درزمینه کار مشترک با اعضای خود است.

دراین پروژه، کارخانه آموزشی بزرگسالان علاوه بربرنامه ریزی کلاسها ،آموزش دهنده خوانندگان وکارمندان نیز میباشد.

اطلاعات تماس :

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی

Pfarrerin Kirsten Arnswald
Herzog-Reichard-Str. 30
55469 Simmern

Telefon: 06761/7018
Fax: 06761/13464
E-Mail: eeb-sued [at] eeb-sued.de
Internet: www.eeb-sued.de

مرکزافانگلیش انجام کارهای مهاجران و پناهندگان بن، آژانس ادغام

از زمان تأسیس در سال 1989، مرکزافانگلیش انجام کارهای مهاجران و پناهندگان، یکی از مراکز کلیساهای بنa ،با هدف راهنمایی و همراهی پناهندگان وپناهجویان و مهاجران در زمینه های حقوق اجتماعی ومشکلات معنوی کار میکند. وظیفه همراهی و ارزیابی علمی را برعهده دارد. EMFAدراین پروژه

مرکزافانگلیش انجام کارهای مهاجران و پناهندگان بن، آژانس ادغام

Dr. Hidir Celik
Brüdergasse 16 – 18
53111 Bonn

Tel.: 0228/69 74 91
Fax: 0228/96 91 376
Email: emfa [at] bonn-evangelisch.de

مرکز تحقیقات مهاجرت و آشنایی بین فرهنگی بن

هدف مرکز تحقیقات مهاجرت و آشنایی بین فرهنگی بن ,تحقیق و کشف تاریخ ،دلایل و تاثیرات مهاجرت است تا خود را با واقعیت مهاجرت در جامعه ما تطبیق دهد ودرحل مشکلات مشارکت کند. همزمان ارتقاء آشنایی بین فرهنگی ویادگیری بین فرهنگی وآموزش بین فرهنگی میباشد. اهداف اصلی BIM e.V.

مرکز تحقیقات مهاجرت و آشنایی بین فرهنگی بن

آدرس

Brüdergasse 16 – 18
53111 Bonn

آدرس پستی

Postfach: 7043
53070 Bonn

Telefon: 0228/338 339 0
Fax: 0228/96 91 376
E-Mail: info [at] bimev.de

مرکز هماهنگی جمع آوری کمک مالی در اکیر

مرکز هماهنگی جمع آوری کمک مالی در اکیر، حامی کلیساها ومراکز وابسته به کلیساها وهمچنین کلیسای منطقه درزمینه پیشرفت و اجرای استراتژی جمع آوری کمک مالی و پروژه ها ومشارکت در سیاست بودجه اتحادیه اروپا میباشد. دراین پروژه مدیر پروژه وهماهنگ کننده و مسئول کنترل کیفیت میباشد.

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی

Barbro Rönsch-Hasselhorn
Referentin
Telefon: 0211/45 62 - 671
E-Mail: barbro.roensch-hasselhorn [at] ekir.de