کتابخانه افانگلیش عمومی آگیدن بورگ

کتابخانه افانگلیش عمومی آگیدن بورگ

„مامیخواهیم دراین پروژه
اتاقهای زبان - کتابخانه ها برای
یکپارچه سازی(ادغام )
بعنوان کتابخانه مرجع خودرا معرفی کنیم،برای اینکه ما از
اکتبر 2015 یک کافه بین المللی دراتاقهای کلیساهای افانگلیشمان مسقر کردیم که در آنها رسانه های چندزبانه با زمانهای بازگشایی خاص و برنامه های مختلف )کاردستی وبازی وغیره( برای خانواده های پناهندگان ارائه میکنیم.طبق تجربه ما ،میتوان با یک کتابخانه کوچک دریک منطقه روستائی با حضور خانواده های مهاجر زیاد خیلی تأثیر گذار بود…ما در این زمینه با شرکت کننده های محلی زیادی همکاری کردیم )مثلآ کارمندان اصلی تیم کافه بین المللی، میزگرد پناهندگان،ملاقاتهای افراد مهم در آگیدین بورگ(…ما اولین تجربه رادراین زمینه بدست آوردیم و میخواهیم با کمال میل آنرا با دیگران به اشتراک گذاریم

آنا بیلکوسکی و زایبنه فلایسیگ

آدرس برای مراجعه کننده های کتابخانه

Friedensstr. 13
53604 Bad Honnef
02224/824137
buecherei@friedenskirche-aegidienberg.de

زمانهای استفاده از کتابخانه

ادوشنبه: 15:15 - 16:00
جمعه: 17:00 - 18:00