کتابخانه افانگلیش عمومی در کلیسای ماتیاس بن

کتابخانه افانگلیش عمومی در کلیسای ماتیاس بن

چرا ما میخواهیم به عنوان کتابخانه مرجع در این پروژه „اتاقهای زبان -کتابخانه های یکپارچه سازی „شرکت کنیم؟

وقتی ما این سوال را از خود پرسیدیم،به دلایل زیادی برخوردیم

اولین دلیل عکسهای وحشتناکی است که در اخبار تلویزیون خاطرمان میاید.که کهنسالان را بیادخاطرات مهاجرت خودشان میاندازد

حالا این انسانها اینجا هستند وخودشان را غریبه و درمانده احساس میکنند.ما حالا میتوانیم ازطریق امکانات و آگاهیها کمک کنیم تا زودتر وارد جامعه شوند .همین طور ازنظراقتصادی تامین هستیم. این از نظر مسیح ما را ملزم به کمک میکند.الان امکان یکبار تشکر کردن به ما داده شده

فراموش نشود که برای ما اروپایی هاهم فایده دارد،وقتیکه این انسانهای آسیب دیده راکه از ما دراوج پریشانی کمک میخواهند،کمک کنیم که اینجا خانه شان شود

Renate Bach

آدرس کتابخانه

Gutenbergstr. 10
53123 Bonn
0228/7487095-14
buecherei@matthaeikirche-bonn.de

ساعات مراجعه به کتابخانه

دوشنبه: 15:00 - 19:00
سه شنبه : 15:00 - 19:00
پنج پنج شنبه : 15:00 - 19:00