کتابخانه افانگلیش عمومی نویز-ارفتال

کتابخانه افانگلیش عمومی نویز-ارفتال

عکس:دکتر یورگ کروت

ما میخواهیم تجربیات خودرادر پروژه „اتاقهای زبان -کتابخانه ها برای یکپارچه سازی „بعنوان کتابخانه مرجع ارائه کنیم چونکه

کتابخانه افانگلیش عمومی در مدرسه )مکتب( گبرودر- گریم چندین سال است که با مدرسه )مکتب(همکاری میکند که،همه کسانیکه در مدرسه هستند در زیر یک چتر قرار بگیرند.90 درصد محصلان تابعیت خارجی از 19 کشور متفاوت دارند

تیم کتابخانه تلاش میکند که این بچه‌ها مهارتهای خواندن و علاقه به زبان آلمانی پیدا کنند.225 کتاب کودک )طفل(چندزبانه وجود دارند.ترویج خواندن تک نفره به پیشنهاد معلم مربوطه ،جمع آوری پونکت در یک کتاب کامپیوتری، کتب کمک درسی در زمان بازبودن کلاسهای مدرسه به طور مرتب قرض داده میشوند.درهمین زمینه فعالیتهای مختلفی با مشارکت مدرسه انجام میشود، مثلا به صورت گروهی یک کتاب به زبان )لسان( آلمانی )توسط تیم کتابخانه(وزبان مادری خوانده میشود

با این سمینارهای موفق تجربیات خوبی را جمع آوری کردیم.اینها را میخواهیم در چهارچوب پروژه ادامه دهیم،آماده هرنوع یادگیری هستیم.برای همین میخواهیم با خانواده‌های محصلان و همین طور با تازه واردان از کشورها و فرهنگ های دیگر ارتباط برقرار کنیم

Gertrud Kühl

آدرس کتابخانه

Harffer Str. 9-11
41469 Neuss-Erfttal
02131/168313
ev.buecherei.erfttal@gmx.de

ساعات مراجعه به کتابخانه

سه شنبه: 16:00 - 18:00
چهارشنبه: 16:00 - 18:00
جمعه: 16:00 - 18:00