توصیف پروژه

اطلاعات کوتاه درباره پروژه اتاقهای زبان - کتابخانه ها برای یکپارچه سازی(ادغام ) "

با کمال میل در خدمت شما

Landeskirchliche Büchereifachstelle
Hans-Böckler-Str. 7
40476 Düsseldorf

0211/4562-525
helga.schwarze [at] ekir.de

www.ekir.de/buechereifachstelle
www.buechereien.ekir.de

اطلاعات کوتاه درباره پروژه اتاقهای زبان - کتابخانه ها برای یکپارچه سازی(ادغام )

 

با استفاده ازکتابخانه ها و بعضی کتابخانه های افانگلیش انتخاب شده وبا همکاری دفتر افانگلیش مهاجران و پناهندگان در بن

(EMFA)

موسسه تحقیق مهاجرت وآموزش فرهنگ ها

(BIM)

وآموزش بزرگسالان افانگلیش در راینلند جنوب یک طرح مدل آغاز نمودند که، کتابخانه ها را به مرکزی برای خواندن و ترویج زبان ،

مواجه ی بین فرهنگی (برخورد فرهنگها ) وآموزش چندرسانه ای تبدیل کنند.

 

درقدم بعد در پنج عدداز کتابخانه های مرجع پیشنهادات وبرنامه هایی ارائه میشود که،به حمایت ازیکپارچه سازی پناهندگان میکنند.

که شامل:

درکتابها ورسانه ها،که برای پناهندگان جالب افزایش تعداد رسانه ها .

میباشند:(کلمه-) کتابهای عکس،فرهنگ لغت ها،کتابهای چندزبانه،کتابهایی به زبان ساده وآسان،کتابهایی درباره محل زندگی جدید

. جستجو،آموزشها وکسانیکه بصورت داوطلبانه ،برای خواندن وترجمان برای اتباع کشورهای ثالث آنها را همراهی و کمک میکنند

.دراختیار گذاشتن یک کامپیوتر با چاپگر ودسترسی به کلاسهای زبان الکترونیکی

.معرفی سمینارهایی در مورد برخورد فرهنگ ها

.راه اندازی شبکه هایی به صورت محلی وداخلی ازپناهندگان وکارهای یکپارچه سازی

 

تجربه ها در کتابخانه های مرجع جمع آوری شده ،بررسی میشوند وبرای انتقال به بسیاری از کتابخانه ها ی داوطلب آماده میشوند.

 

کتابخانه های مرجع:

کتابخانه افانگلیش عمومی ایگیدن برگ

کتابخانه عمومی بادسوبرهایم

کتابخانه افانگلیش عمومی بیس کیرشن

کتابخانه افانگلیش عمومی درکلیسای ماتی بن

کتابخانه افانگلیش عمومی نویس-ارفتال                              

 

کلیسای افانگلیش در راینلند(اکیر )

اکلیسای افانگلیش در راینلند کلیسای افانگلیش در راینلند ارائه دهنده این پروژه میباشد که از بامشارکت سازمانهای همکار اجرا میشود.

اطلاعات بیشتر

سازمان مرکزی کتابخانه

سازمان مرکزی کتابخانه در کلیسای افانگلیش در راینلند یک مرکز آموزشی, مشاوره و ارائه دهنده برنامه‌های و کلاسهایی است که امکان دوره کار در کتابخانه کلیساهای افانگلیش و بیمارستانها و خانه ها را میدهد. این دوره ها به نام کلیساهای منطقه قسمت آموزش ,بخش 3.1 آموزشهای متفرقه دسته بندی شده اند.

اطلاعات بیشتر

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی

کارخانه آموزش بزرگسالان افانگلیش راینلند جنوبی ترویج و راهنمایی امکانات افانگلیش و ابتکارات دراین زمینه برای آموزش بزرگسالان را برعهده دارد.

هماهنگی برنامه‌های آموزشی مراکز،مناطق تحت پوشش کلیسا و کارها و برنامه های کلیسا را انجام میدهد و برنا مه گذار سمینارهای آموزشی درزمینه کار مشترک با اعضای خود است.

اطلاعات بیشتر

مرکزافانگلیش انجام کارهای مهاجران و پناهندگان بن، آژانس ادغام

از زمان تأسیس در سال 1989، مرکزافانگلیش انجام کارهای مهاجران و پناهندگان، یکی از مراکز کلیساهای بنa ،با هدف راهنمایی و همراهی پناهندگان وپناهجویان و مهاجران در زمینه های حقوق اجتماعی ومشکلات معنوی کار میکند.

اطلاعات بیشتر

مرکز تحقیقات مهاجرت و آشنایی بین فرهنگی بن

هدف مرکز تحقیقات مهاجرت و آشنایی بین فرهنگی بن ,تحقیق و کشف تاریخ ،دلایل و تاثیرات مهاجرت است تا خود را با واقعیت مهاجرت در جامعه ما تطبیق دهد ودرحل مشکلات مشارکت کند. همزمان ارتقاء آشنایی بین فرهنگی ویادگیری بین فرهنگی وآموزش بین فرهنگی میباشد. اهداف اصلی BIM e.V.

در این پروژه کار عمومی وامکانات ترجمه میباشد.

اطلاعات بیشتر

مرکز هماهنگی جمع آوری کمک مالی در اکیر

مرکز هماهنگی جمع آوری کمک مالی در اکیر، حامی کلیساها ومراکز وابسته به کلیساها وهمچنین کلیسای منطقه درزمینه پیشرفت و اجرای استراتژی جمع آوری کمک مالی و پروژه ها ومشارکت در سیاست بودجه اتحادیه اروپا میباشد.

اطلاعات بیشتر