کتابخانه عمومی بادسوبرنهایم

کتابخانه عمومی بادسوبرنهایم

با همکاری کلیساهای افانگلیش بادسوبرنهایم و شهرداری بادسوبرنهایم اداره میشود.این کتابخانه از اپریل2010 در عبادتگاه قدیمی که هم اکنون عبادتگاه خانه فرهنگ میباشد،قرار دارد.در وسعت 200متر مربع و دردو طبقه تا 6500رسانه برای قرض گرفتن ارائه میدهیم درکنار قرض گرفتن مجانی در کتابخانه باهزینه سالیانه 10 یورو میتوان به رسانه های الکترونیکی مشترک راین لند فالز دسترسی داشت

در کار کتابخانه ما بیشترین تاکید روی برنامه‌هایی درباره ادبیات کودکان و نوجوانان میباشد. درکنارفعالیتهای قرض گرفتن روزانه سمینارهای زیادی راهم برنامه ریزی میکنیم، مثلا روخوانیها و سینماهای کتاب داستان

درحال حاضر 9 کارمند داوطلب زیرنظرخانم الکه سدلیتس در تیم میباشند

در پروژه „اتاقهای زبان -کتابخانه هابرای یکپارچه سازی „ما نقش کتابخانه مرجع راداریم چونکه

کتابخانه ما همیشه محل حرکت و ترقی است.ما شانس بزرگی میبینیم اگر پناهندگان کتابخانه مارابعنوان محل یادگیری وآرامش ببینند، از فضای آزاد اینجا لذت برده و بابرنامه ها آشنا شوند.ما برای امکان جمع آوری تجربه متشکر هستیم

آدرس کتابخانه

Gymnasialstr. 9
55566 Bad Sobernheim 
06751/8545992

bibliothek@badsobernheim.de

زمانهای استفاده از کتابخانه

سه شنبه: 15:00 - 18:00
چهارشنبه: 9:00 - 11:00
جمعه: 15:00 - 18:00